Strategisch advies voor sportsponsoring

Sportsponsoring is voor bedrijven een goede manier om hun bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Maar hoe pakt u dat als bedrijf aan? Voor welke sport of sporter moet u kiezen? Wanneer u over sportsponsoring advies wil, kunt u bij ons terecht. Wij zijn er van overtuigd dat u met een goed plan en de juiste sponsormatch maximaal resultaat boekt.

Sponsorbeleidsplan

Een goede basis om sportsponsoring goed vorm te geven is het maken van een sponsorbeleidsplan. Hieronder enkele onderdelen van wat er in een sponsorbeleidsplan kan staan:

  • De organisatie
  • Een beschrijving van de (sport)organisatie
  • De doelen en de visie
  • De doelgroep(en)
  • De activatiemogelijkheden voor sponsors

Niet alleen voor sportorganisaties is een sponsorbeleidsplan ideaal. Ook bedrijven die sportsponsoring overwegen, hebben er baat bij. Wij kunnen beide partijen voorzien.

Activatie en PR sportsponsoring

Het succes van een sponsordeal tussen de sponsor en het sponsorobject valt of staat met de juiste activatie, zowel online als offline. Wij helpen bij de creatie en uitvoering van sponsorbeleidsplannen en sponsorstrategie. Met een goede aanpak kan de activatie ervoor zorgen dat de doelen gerealiseerd worden.

Advies sportsponsoring

Wilt u graag een sparringspartner om de beste activatiemogelijkheden voor u in kaart te brengen? Neem dan contact met ons op. Wij treden graag op als consultant.